Visie-trajecten en systemisch coachen in jouw school

VISIE-TRAJECT - Heb je als directeur van een school soms het gevoel dat er niet echt verbinding in je team is? Er lijkt wat te spelen, maar wat? Soms lijkt het zelfs of jullie alleen een andere weg uit gaan. De leerkrachten functioneren in hun groepen prima, maar daarbuiten?  Of heb je juist het idee dat er een familiecultuur heerst, wat groei en professionaliteit in de weg staat en zou jij naar een meer professionele cultuur willen?
Het duidelijk maken van jullie visie is dé weg naar pakkend passend onderwijs. Goed voor leerkrachten én leerlingen!
Mijn trajecten zijn visionair, pakkend en inspirerend. Vernieuwend en anders dan alle trajecten!  De schoolvisie en -verlangens komen boven tafel.
Samen weten jullie na dit traject waar jullie voor gaan én staan. Het systemisch coachen geeft daarbij inzicht in wie jullie zijn en hoe jullie samen gaan voor één visie!
Mijn jarenlange onderwijs ervaringen helpen mij de vragen te stellen die er echt te doen; om te behouden wat goed is én te veranderen wat moet. Samen maken wij een pakkende poster, place-mat en flyer of brochure om aan iedereen te laten zien waar jullie voor gaan en staan!

GROEPSCOACHING - Heb je als leerkracht het idee dat er onderhuids spanningen in je groep zijn, waar jij geen vat op lijkt te krijgen? Er zijn groepjes, enkele kinderen voelen zich niet veilig. Praten heeft niet geholpen. Andere interventies ook niet. Systemisch werken in je groep geeft direct weer wat er onderhuids speelt, wat aan het licht moet komen om weer samen één groep te zijn. Zonder dat je daarin de beste vrienden moet worden en zijn met iedereen. Er komt respect, begrip en vertrouwen.
Leerkrachten krijgen inzicht in hun eigen beweegreden en behoeftes, zo ook van hun groep kinderen.
In de groep krijgen 'pesters, de gepeste, queen bee's, loners en anderen' inzichten in elkaar en in zichzelf.  Je buiten gesloten voelen of zijn, verdriet en trauma's worden met behulp van poppetjes zichtbaar. Eenheid wordt hersteld. 
Veel gehoorde zinnen zijn na de eerste sessie 'Het is nooit mijn bedoeling geweest jou dat gevoel te geven.'  of 'Ik wist niet dat jij je zo voelde.'  Elk gedrag heeft namelijk een verlangen. Zichtbaar wordt waarom men doet wat hij of zij doet, zo ook wordt het verlangen en de behoefte achter het gedrag duidelijk.
In enkele groepssessies komt er weer ruimte, zicht en balans. In het team, in de groep; in jouw school.

Systemisch werken in de school zorgt voor zicht op het onzichtbare, voor balans in geven en nemen, dat iedereen erbij hoort en dit voelt en dat iedereen zijn of haar plek inneemt. De poppetjes doen hun werk. 

SENSITIEF LESGEVEN VANUIT HET SYSTEMISCH GEDACHTEGOED - Wil jij als leerkracht zicht krijgen op dat wat niet zichtbaar is in jouw groep? Wil jij kunnen inspelen op juist die hulpvragen van kinderen waarbij er meer speelt dan op het oog zichtbaar is? Wil jij meer balans in je groep/ school? Wil jij tools in handen hebben om kinderen te helpen tot hun ware potentie te komen?  Wil jij meer bieden dan taal, lezen en rekenen omdat het daar juist omdraait en andere vakgebieden dan vanzelf lijken te gaan?
Zodat jullie als school hét verschil maken voor het kind en de maatschappij van vandaag en morgen!  Volg dan in-company samen met je team deze scholing.

INTERN BEGELEIDER ALS SYSTEMISCH COACH - Er zitten als zoveel vaardigheden in jou als intern begeleider. Waarom dan ook nog inzicht krijgen in het systemisch coachen?  Systemisch coachen als ib

  •  vergroot jouw open en oordeelloze blik.
  •  geeft jou inzicht in de boven- en onderstroom van gedrag en handelen van jezelf, collega’s, ouders en leerlingen. 
  •  geeft jou direct handvatten om orde te scheppen, balans te geven en te zorgen voor groei.

Daarbij … 

  • vergroot het het pedagogisch klimaat in de school en in de groep.
  • geeft het de leerkracht en de ouders meer inzicht in hun kind en zijn/ haar hulpvragen en hun eigen rol erin.
  • verbetert het de omgang, het contact en het begrip tussen (gescheiden) ouders, school en hun kind.n

Deze training is één op één of met een groep inter begeleiders te volgen.
Dé aanvulling om echt te zien wat er te zien valt! 


INDIVIDUELE TRAJECTEN - Naast team en groepstrajecten verzorg ik  één op één leerkracht sessies met betrekking tot individuele hulpvragen en/ of hulpvragen  op hun groep of persoonlijk. 

Benieuwd naar wat het werken vanuit één visie en/ of het 'met poppetjes spelen' kan betekenen voor jouw school, jouw team, jouw groep of voor jouzelf? 
Wil jij vrijblijvend meer informatie? Neem eens contact met mij op. Ik help je graag.