Privacy statement


Rechten en plichten
Samen gaan wij op weg. In alle openheid en eerlijkheid. Ik probeer u zo goed mogelijk te helpen, waarin het mijn doel is, dit in zo weinig mogelijk sessies te doen. als u geen klink heeft of niet kunt met de werkwijze, hoor ik dit graag zo spoedig mogelijk. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan een coachingstraject. Het is aan u of u gehoord geeft aan de opgedane inzichten tijdens de coaching. 

Een afspraak maken voor een school of coachingstraject? Zoek je als een coach of persoonlijke hulp voor je kind of voor jezelf? Dan kan je het mij  e-mailen of bellen. Ik registreer je naam, telefoonnummer, e-mailadres, de naam (van de school), hulpvraag (groep en leeftijd) van degene voor wie hulp wordt gezocht, zodat ik een eventuele afspraak voor je kan inplannen. Wordt er geen coachingstraject gestart, dan worden je gegevens niet bewaard. Wanneer een coachingstraject wordt gestart vul ik een intakeformulier in. Ik registreer contactgegevens, persoonlijke gegevens en de aspecten uit de coachingssessies ten behoeve van de coaching. Ik gebruik de persoonsgegevens voor het verzenden van facturen en het afhandelen van betalingen.

Start traject Bij een kindcoachingstraject vraag ik om een afschrift van het leerlingvolgsysteem (indien van toepassing). Ik vraag tijdens de eerste individuele sessie aan de ouder toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens van zijn/ haar kind. De ouder tekent tijdens de eerste sessie voor accoord. De coachingsgegevens deel ik alléén met externe dienstverleners en/ of school na toestemming en met een cc naar de ouders. Ik mail ouders na afloop over de eventueel te nemen stappen.

Gegevens bewaren Is er een coachingstraject gestart, dan bewaar ik de gegevens zeven jaar. De gegevens over het coachingstraject bewaar ik om in te kunnen zien wanneer een cliënt op een later moment een afspraak wil maken voor vervolgtraject. De gegevens over het coachingstraject bewaar ik om eventuele vragen of klachten over mijn diensten te kunnen beantwoorden. Jij hebt ten alle tijden het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Geheimhoudingsplicht Ik houd verkregen contact- en persongegevens volstrekt geheim zonder toestemming van school en ouders.

Cookies Deze website  maakt alleen gebruik van technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Toelichting op de gebruikte termen: Contactgegevens: gegevens die mij de mogelijkheid geven om contact met jou te onderhouden, zoals je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonlijke gegevens: gegevens die direct of indirect iets over jou zeggen, bijvoorbeeld geboortedatum, rekeningnummer, toetsgegevens.