Systemisch coachen

Soms loop je met een grote of kleine hulpvraag rond, waar je zelf niet uit komt. Soms lijkt het te stormen of lijkt er een dikke mist over je leven heen te trekken. 

Mijn aanbod


Het kan te maken hebben met de opvoeding van jouw kind(-eren), jouw huwelijk, jouw familie, jouw werk, jouw vriendschappen of een andere levensvraag. Faalangst, gepest worden, moeite met loslaten, onzekerheden, extreme verantwoordelijkheidsgevoel; van jezelf of jouw kind kunnen zorgen dat het leven niet loopt zoals je dat zou willen. Vaak lijkt het een steeds terugkerend probleem te zijn, waar geen verandering in lijkt te komen. Jij ervaart belemmeringen. Je wilt zo graag dat het anders gaat, maar hoe? 

Wij groeien op in een wereld waarin niet alles ideaal is. Soms zelfs verre van dat. Wij leren van jongs af aan te 'over'leven in bepaalde situaties. Dit kan zorgen voor gedragspatronen. Bewust of onbewust neem jij overtuigingen, gedragingen en patronen mee naar jouw volwassenheid. Deze hebben altijd hun oorsprong in de systemen waarin jij bent opgegroeid. Hoe je het ook wendt of keert jij bent beïnvloed door wat jouw ouders, hun ouders en de ouders daarvoor mee hebben gemaakt en hebben doorgegeven. Dit geef jij bewust en onbewust door in jouw leven en/ of aan jouw kinderen thuis.

Soms beïnvloeden bepaalde overtuigingen of patronen jou of anderen op een manier die jij niet (meer) wit. Bepaalde patronen belemmeren jou om in balans te leven. Als je wilt leren om te gaan met je gedrag en bepaalde patronen, kortom meer regie wilt krijgen over jouw leven, kan het raadzaam zijn om te achterhalen waar het gedrag of de patronen vandaan komen. Het systemisch coachen geeft inzicht én antwoorden op vragen van toen én van nu. 

Ik maak hierbij gebruik van onder andere poppetjes. Het werken met poppetjes geeft in korte tijd een schat aan informatie. Systemen worden op laagdrempelige wijze in beeld gebracht, en dit zorgt ervoor dat jouw patronen haarfijn duidelijk worden. 


In mijn praktijk draaien we ‘jouw levensfilm’ terug en gaan we op zoek naar de oorsprong van jouw huidige gedrag en met welke reden het ooit is ontstaan. Daarna gaan we aan de slag met het doorbreken van patronen, het herschrijven van jouw leven, waarbij jij het heft weer in handen gaat nemen.


Wie wil dat nou niet?

Mijn werkwijze

Met onder andere de familieopstellingen, het genogram, het enneagram, de positieve psychologie, het breinonderwijs , de transactionele analyse en natuurlijk met mijn poppetjes worden onbewuste patronen weer zichtbaar. Er komt inzicht in het verleden, wat heelheid geeft in het heden. Het systemisch coachen legt snel, simpel, en krachtig bloot wat er daadwerkelijk speelt. Het geeft de dynamiek weer. Zo ook geeft het inzicht hoe het anders kan. Het systemisch coachen gaat uit van de drie pijlers; iedereen hoort erbij, er moet balans zijn tussen geven en ontvangen/ nemen en iedereen heeft zijn eigen plek met eigen rechten en plichten. 

Met behulp van houten poppetjes, symbolen, vloerankers en tekenen help ik jou jouw vraag en jouw patronen zichtbaar te krijgen. Ik help je inzicht te geven waarom je tegen bepaalde zaken aanloopt in de opvoeding van jouw kind-(eren), jouw huwelijk, jouw vriendschappen en/ of je werk. Elke keer weer geeft het in één of enkele sessies inzicht en zicht op de dieperliggende oorzaken. De balans wordt hersteld.

Mijn filosofie

Ik werk in vanuit de 'nieuwe' principes van het opstellen en systemisch coachen. 


Het verleden is wat het is.
We kunnen het verleden niet  ‘helen’ of 'oplossen' al zouden wij dat willen. Het ligt daar waar het hoort, in het verleden.  Het leven is wat het is, het is aan ons wat wij met ons leven doen.

Geven, ontvangen en nemen vanuit je ouders.
Wat jouw ouders en hun ouders wel of niet heeft gegeven en gedaan hebben, is hun verantwoordelijkheid. Het daar laten geeft rust en ruimte.  Je ouders hebben je gegeven wat zij hadden te geven. Kan je dit accepteren, ook met hetgeen je graag had willen ontvangen/ aannemen maar wat er niet was? Kan jij jij hetgeen aannemen wat er is? Je ouders zijn wie zij zijn door wat zij gekregen, ontvangen en te nemen hadden. Kan jij hen aannemen als gevers van jouw leven, soms niets meer en niets minder? Dit geeft je bestaansrecht. Leef.

Last en lusten van een ander dragen
Soms heb je het idee dat je een zware last draagt, al voelt hij niet van jezelf. Het kan zijn dat je de last van je vader of moeder (bewust of onbewust) hebt overgenomen. Dit mag je loslaten. Het is niet van jou. Je mag het daar laten waar het hoort, bij de ander. Dit bevrijdt en heelt. Je mag je eigen lusten en lasten dragen. Niet meer en niet minder.

Mijn verhaal, jouw verhaal, met welke bril kijk jij er naar?
Kinderen uit één gezin kunnen verschillende verhalen vertellen over hun opvoeding. Het wordt dan vaak een wellus en nietus, er komt strijd. 'Mijn kijk wordt niet erkend.' lijkt de ander te voelen. Mag het zijn dat een ander een ander verhaal heeft? Een andere kijk. Je plek in het gezin, je opvoeding, je karakter, de dingen die jullie als gezin hebben meegemaakt kleuren het verhaal van elk kind anders. De kijk van de ander kan soms verrassend zijn en wellicht een nieuwe of andere kijk geven, die je wellicht anders nooit had gezien.


Verwondering en nieuwsgierigheid brengen je het verst. 

Hulp nodig?

Heb je hulp nodig bij verdriet uit het verleden of heden, bij rouw of scheiding, bij elk ander soort verlies of onzekerheid? Ervaar jij balast? Lijkt het verleden in het heden een te grote rol te spelen? Heb je steeds terugkerende situaties bij in je relatie(s), werk en/ of bij vrienden? Heb je een opvoedkundige vraag? Ik help je graag.

Investering

Een individuele sessie heeft een starttarief van 85,00, verdere kosten zijn €85,00 per uur.

Diverse methodieken worden gebruikt om je te helpen weer krachtig op eigen benen je weg te gaan. 

Een afspraak annuleren? 

Dat kan uiteraard, hierbij gelden de volgende voorwaarden: Één op één sessies kunnen maximaal 24 uur van te voren kosteloos geannuleerd worden. Groepssessies en -trainingen kunnen maximaal 48 uur kosteloos geannuleerd worden. Een plaatsvervanger mag deelnemen. Anders wordt de nota in rekening gebracht.

Bekijk onze Privacy voorwaarden HIER

Aan coaching kunnen geen rechten worden verleend, het is aan jou wat je ermee doet. Groei ondanks en dankzij de stormen in je leven. Je bent het waard!